TEHNOLOGIJA LUMAR

Pasivne in nizkoenergijske hiše so interdisciplinarno nacrtovani objekti, v katerih so združena arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj.

KAKO DELUJEJO NIZKOENERGIJSKE IN PASIVNE HIŠE LUMAR?

V nizkoenergijskih in pasivnih hišah so združena arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj.

Za izkoriščanje prednosti, ki jih prinašajo, minimalno porabo energije in maksimalno bivalno ugodje, je potrebno zagotoviti skrbno načrtovanje, pravilno projektiranje ter kakovostno montažo. Osnovni pogoji, da lahko govorimo o dobrih nizkoenergijskih in pasivnih hišah so kakovostne komponente: odlična toplotna izolacija ovoja, stavbno pohištvo, primerno za vgradnjo v pasivne in nizkoenergijske hiše, zadostna zrakotesnost objekta ter ustrezen sistem prezračevanja in ogrevanja. Vendar posamezne kakovostne komponente same po sebi niso dovolj za vrhunsko celoto. Za izpolnitev končnega cilja, vrhunskega bivalnega ugodja, je komponentam potrebno dodati še znanje, izkušnje, pravilno načrtovanje, obvladovanje detajlov in izračun po metodologiji PHPP.


Večja slika

TOPLOTNI OVOJ

Toplotni ovoj stavbe je kot obleka pri človeku. Hišo ščiti pred mrazom in vetrom ter poletno vročino. Z odlično izolacijo ovoja lahko optimiramo toplotne izgube skozi ovoj stavbe. Vgrajena celulozna izolacija v konstrukcijskem sistemu PASIV bo vašo hišo ščitila tudi pred poletno vročino. Povprečna prehodnost zunanje stene Lumar PASIV je manjša od 0,10 W/m2K, povprečna prehodnost stene ENERGY, posebej primerne za gradnjo zelo dobrih nizkoenergijskih in v nekaterih primerih tudi pasivnih hiš, znaša 0,12 W/m2K.


Nazaj na vrh
STAVBNO POHIŠTVO

Pasivne in nizkoenergijske hiše so zasnovane tako, da z velikimi steklenimi površinami izkoriščajo energijo sonca za pasivno ogrevanje v zimskem času, ob tem pa zagotavljajo izredno svetle bivalne prostore. Za preprečevanje poletnega segrevanja je potrebno zagotoviti tudi ustrezno senčenje, ki ga lahko zagotovimo z zunanjimi senčili ali arhitekturnimi elementi na fasadi. Stavbno pohištvo, primerno za pasivne in nizkoenergijske hiše, odlikujejo ustrezno toplotno izolirani okvirji in troslojna zasteklitev, ki zagotavlja višje površinske temperature na notranji strani in tako izboljšuje bivalno ugodje v prostoru. Pomembni pa so tudi pravilno projektirani detajli vgradnje brez toplotnih mostov ter kakovostna vgradnja, ki zagotavlja tesnjenje v treh ravninah (standard RAL montaže). Sicer izničimo vse prednosti stavbnega pohištva.


Nazaj na vrh
SISTEM PREZRAČEVANJA

Sistem prezračevanja je obvezna oprema vsake pasivne in dobre nizkoenergijske hiše. V želji po minimiranju toplotnih izgub zaradi prezračevanja v zimskem času, zagotovimo s sistemom prezračevanja z rekuperacijo stalen dotok svežega zraka. Naprava zajema svež zrak iz okolja, ki ga lahko predgrevamo že z zemeljskim prenosnikom toplote in ga dovaja do rekuperatorja. V rekuperatorju se svež zrak ogreva s toploto odpadnega zraka, ki se izsesava iz prostorov z onesnaženim zrakom. Ohlajen odpaden zrak se odvaja iz hiše, ogret svež zrak pa se po ceveh neslišno dovaja v prostore. V pasivne hiše Lumar vgrajujemo sisteme nadzorovanega prezračevanja – tihe, čiste in energijsko učinkovite, ki v vseh prostorih zagotavljajo svež zrak, brez neprijetnih vonjav in prepiha.


Nazaj na vrh
SISTEM OGREVANJA

Konvencionalni sistemi ogrevanja v pasivnih hišah niso potrebni, saj je potreba po dodatni energiji za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode minimalna. Največkrat se toplotna črpalka vgrajuje kot sistem ogrevanja. Toplotna črpalka črpa toploto iz zemeljskega kolektorja ali vrtine, pridobljena toplota se akumulira v hranilniku toplote in se porabi za potrebe nizkotemperaturnega ogrevanja in za ogrevanje sanitarne vode. Posebno varčne pasivne hiše lahko ogrevamo samo toplozračno, zato vgradnja ploskovnih sistemov ogrevanja ni več potrebna.


Nazaj na vrh
ENERGIJA SONCA 

Energijo sonca lahko izkoristimo za več kot le pasivno ogrevanje stavbe skozi zastekljene površine v zimskem času. Ob ustrezni vgradnji solarnih modulov – fotovoltaičnega sistema lahko ta neizčrpen in brezplačen vir energije izkoriščamo za pridobitev električne energije. Energija sonca se v sončnih celicah neposredno pretvarja v enosmerno električno napetost, ki jo razsmernik nato pretvori v izmenično napetost, ki jo posreduje v omrežje. V stanovanjskih hišah se uporablja fotovoltaičen sistem, povezan z javnim električnim omrežjem. V kolikor fotovoltaičen sistem proizvede več električne energije, kot je stavba potrebuje za svoje delovanje, govorimo o plus energijski hiši.

Odločimo se lahko tudi za vgradnjo sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode, ki zmanjšajo potrebo po energiji za pripravo tople sanitarne vode. V večini pasivnih in nizkoenergijskih hiš je namreč poraba energije za pripravo tople sanitarne vode večja kot za ogrevanje.


Nazaj na vrh
© Lumar IG d.o.o., 2006-2015