TEHNOLOGIJA LUMAR

Pasivne in nizkoenergijske hiše so interdisciplinarno nacrtovani objekti, v katerih so združena arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj.

PREDNOSTI NIZKOENERGIJSKIH IN PASIVNIH HIŠ LUMAR

Osnovno vodilo podjetja Lumar je razvoj ob najvišji kakovosti končnega izdelka. V podjetju se zavedamo pomena energijske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, z obvezo, da bodo tudi naši zanamci lahko občudovali lepote našega okolja.


MAKSIMALNO UGODJE OB MINIMALNI PORABI

Pasivna hiša je mnogo več kot energijsko optimiran objekt. Zato smo se že pri izbiri materialov odločili, da vam ponudimo najboljše in zdravju prijazne naravne materiale. Leseno nosilno konstrukcijo smo zvočno in toplotno izolirali s celulozno izolacijo ter fasado z lesno-vlaknenimi fasadnimi ploščami. Uporabljeni materiali zagotavljajo, da je konstrukcija difuzijsko odprta. Odlična toplotna zaščita ovoja (U<0,1 W/m2K), minimalne toplotne in prezračevalne izgube ter ustrezna zrakotesnost ovoja (n50<0,6 h-1) zagotavljajo, da je potreba po toploti za ogrevanje v pasivnih hišah manjša od 15 kWh/m²a (kar lahko enačimo s porabo 1,5 l kurilnega olja na m² na leto). Odlična izolacija ovoja, detajli, izvedeni brez toplotnih mostov, in za pasivne hiše primerno stavbno pohištvo, zagotavljajo višje notranje površinske temperature, kar pripomore k manjši asimetriji sevanja in posledično k višjemu bivalnemu ugodju v prostorih.


CERTIFICIRANA KAKOVOST

V Lumarju se zavedamo, da je pasivna hiša več kot skupek odličnih komponent. Odločilnega pomena sta pravilno načrtovanje vseh detajlov ter kakovostna in natančna izvedba. Zato smo kot prvi slovenski proizvajalec našo tehnologijo za gradnjo pasivnih hiš certificirali pri Passivhaus inštitutu v Nemčiji, kjer so razvili koncept pasivne hiše. Certifikat dokazuje, da so naša konstrukcija kot tudi detajli resnično v skladu s standardi pasivne hiše. Na osnovi dosedanjih izkušenj, znanj s področja gradnje pasivnih hiš in naše certificirane tehnologije bomo poskrbeli, da bo vaša hiša resnično pasivna.
Nazaj na vrh


ZAGOTOVLJENA KAKOVOST

Ustvarjanje novega doma je pomembna življenjska odločitev in velika naložba. Tega se v Lumarju dobro zavedamo, naš cilj so v prvi vrsti zadovoljni kupci. Gradnja hiše je kompleksen proces, če k temu dodamo še izredno stroge zahteve pri gradnji pasivnih in nizkoenergijski hiš, dobimo proces, ki zahteva veliko znanja in skladnega sodelovanja različnih strokovnjakov. Za izpolnitev končnega cilja, vrhunskega bivalnega ugodja, gradbenim komponentam dodajamo naše vrhunsko znanje, večletne izkušnje, pravilno načrtovanje in izjemno obvladovanje detajlov. Našo kakovost in tehnološko naprednost pa potrjujejo številni tuji in domači certifikati ter nagrade. V podjetju Lumar smo zbrali skupino strokovnjakov, ki vam bodo svetovali in vas spremljali v vseh fazah gradnje, vse do vselitve v vašo hišo.
Nazaj na vrh


PROJEKTIRANJE IN PROIZVODNJA

Izhodišče pri projektiranju tipskih hiš Lumar so inovativnost, racionalnost in energijska učinkovitost. Z individualnim pristopom bomo za vsako hišo poiskali optimalne projektantske in izvedbene rešitve, da bo vaš objekt energetsko kar najbolj učinkovit. Uporaba programa za projektiranje pasivnih hiš PHPP (Passivhaus Projketirungs Paket) pri nas ni več novost. Z njim vam lahko že v fazi projektiranja optimiramo vašo nizkoenergijsko ali pasivno hišo. Proizvodnja elementov v proizvodni hali je ena bistvenih prednosti montažne gradnje. Neodvisnost od vremenskih pogojev in stalen nadzor nad proizvodnjo smo skupaj z novimi tehnično izpopolnjenimi stroji izkoristili za milimetrsko natančnost pri proizvodnji elementov. Prav natančnost ima velik delež pri zagotavljanju končne kakovosti in posredno omogoča hitro in čisto montažo.
Nazaj na vrh


ZAKAJ PASIV?

Zato, ker se zavedamo, da je visoko bivalno ugodje ena najpomembnejših lastnosti vašega novega doma. Zato, ker se zavedamo pomena energijske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, saj imamo na voljo le eno zemljo. Zato, ker se zavedamo, da zaloge fosilnih goriv niso neskončne. Vse to so bila naša osnovna vodila pri razvoju pasivne hiše. Stalno vlaganje v razvoj in izboljšavo tehnoloških procesov, uporaba najboljših materialov in izkušnje iz postavljenih pasivnih hiš nam omogočajo, da vam danes za gradnjo pasivnih montažnih hiš ponudimo optimirane pasivne hiše, grajene s tehnologijo Lumar Pasiv, z edino slovensko certificirano tehnologijo za gradnjo pasivnih montažnih hiš.


Nazaj na vrh


BLOWERDOOR TEST

Meritev zrakotesnosti, poznana kot t. i. test Blowerdoor, je obvezna meritev vsake pasivne hiše. Z njo dokazujemo, da je zračna prepustnost ovoja (zrakotesnost konstrukcije) pri pasivni hiši manjša od zgornje dovoljene vrednosti, ki znaša n50<0,6 h-1. Meritev deluje na osnovi zračnega toka, ki je povzročen z razliko tlakov med zunanjostjo in notranjostjo objekta. Rezultat nam pove količino zraka, ki pri podtlaku oz. nadtlaku 50 Pa, prehaja skozi gradbeno konstrukcijo. Meritev zrakotesnosti je danes obvezna za vse objekte, subvencionirane s strani Eko sklada RS, obenem pa je tudi garancija za dolgo življenjsko dobo vaše hiše. Zato v Lumarju za vse nizkoenergijske in pasivne hiše že standardno opravimo vse meritve zrakotesnosti.
Nazaj na vrh


TERMOGRAFSKA ANALIZA

Uporaba termografske analize pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš je danes že skoraj obvezen pripomoček. Uporablja se za analizo energijske učinkovitosti celotnega ovoja kot posameznih izvedbenih detajlov. Ena ključnih zahtev gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš je izvedba detajlov brez toplotnih mostov. Certifikat Passivhaus inštituta potrjuje, da so detajli Lumarjevih hiš projektirani brez toplotnih mostov, s termografsko analizo pa vam bomo to lahko dokazali tudi na vaši pasivni ali nizkoenergijski hiši.

Nazaj na vrh

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015