TEHNOLOGIJA LUMAR

Pasivne in nizkoenergijske hiše so interdisciplinarno nacrtovani objekti, v katerih so združena arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj.

VARČNE ENERGETSKE REŠITVE

Osnovo vsake hiše predstavlja dober ovoj in naši konstrukcijski sistemi vam zagotavljajo odlično toplotno zaščito vaše nove Lumar hiše. Z razvojem pasivnih in nizkoenergijskih hiš, pa imajo vse večji pomen za pravilno delovanje in prijetno bivalno klimo tudi vgrajeni sistemi ogrevanja in prezračevanja.

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo sistem prezračevanja in sisteme ogrevanja, ki jih vgrajujemo v naše hiše ter možnost optimizacije njihovega delovanja s pomočjo pametnih inštalacij. Ker je naše poslanstvo in vizija ustvarjati okolju prijazne hiše, vam na kratko predstavljamo tudi koncepte s katerimi lahko naredite korak dlje pri zmanjševanju vplivov na okolje.


SISTEM PREZRAČEVANJA

Da lahko omogočamo prijetno in zdravo bivalno klimo, moramo v vseh prostorih hiše zagotoviti zadostno količino svežega zraka. Ustrezno prezračevanje najpogosteje zagotovimo z zadostnim odpiranjem oken. Z gradnjo zelo dobrih nizkoenergijskih in pasivnih hiš, kjer se izgube skozi ovoj manjšajo, predstavljajo ventilacijske izgube, ki nastajajo na račun prezračevanja, vse večji delež v končni energijski bilanci objekta. Ventilacijske izgube lahko minimiramo z vgrajenimi sistemi prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote, ki so danes obvezni sestavni del vsake zelo dobre nizkoenergijske in pasivne hiše.

Sistem prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote je naprava, ki skrbi za stalen dotok svežega zraka v vse prostore hiše brez dodatne potrebe po odpiranju oken. Naprava črpa svež hladen zunanji zrak in ga po ceveh dovaja do prezračevalne naprave, nameščene v tehničnem prostoru. Iz prezračevalne naprave so do vseh prostorov v hiši napeljane cevi za dovod oziroma odvod zraka. Iz kuhinje, garderobe, shrambe in kopalnice zrak izsesamo ter ga po ceveh dovajamo do prezračevalne naprave. V prezračevalni napravi je vgrajen rekuperator odpadne toplote, ki odvzame toploto zraku, ki smo ga odvedli iz ogretih prostorov ter s to toploto ogreje svež zunanji zrak. Predhodno ogret svež zunanji zrak se po razvodu cevi dovaja v vse bivalne in spalne prostore v hiši. Dušilniki zvoka na posameznih razvodih preprečujejo prenos zvoka po ceveh, na zunanji strani vgrajeni filtri pa preprečujejo vnos tudi najbolj finih prašnih delcev v zraku.

V hiše Lumar vgrajujemo preverjene in kakovostne sisteme prezračevanja, ki zagotavljajo stalen dotok zraka s tihim delovanjem in brez občutka prepiha.
Nazaj na vrh


SISTEMI OGREVANJA

TOPLOTNE ČRPALKE
Toplotne črpalke predstavljajo danes najpogosteje uporabljen sistem ogrevanja v nizkoenergijskih in pasivnih hišah. Črpalke izkoriščajo toploto okolice in jo pretvarjajo v toploto potrebno za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Toplota okolice, ki jo toplotne črpalke izkoriščajo, predstavlja obnovljiv vir energije zaradi česar je uporaba toplotne črpalke okolju prijazen način ogrevanja. Sočasno pa predstavljajo toplotne črpalke tudi energetsko učinkovit sistem ogrevanja, saj s pomočjo koriščenja toplote okolice pridobimo več toplote, kot je vložene energije. To označujemo z grelnim številom (oziroma oznako COP – Coefficient of performance).

Toplotne črpalke izkoriščajo različne toploto okolice iz različnih virov, skladno s tem se delijo tudi tipi toplotnih črpalk:

V Lumarju na osnovi izkušenj iz gradnje in odličnih grelnih števil priporočamo vgradnjo toplotne črpalke zemlja-voda ali toplotne črpalke voda-voda. Zaradi boljšega izkoristka se pri vgradnji toplotnih črpalk priporoča vgradnja nizkotemperaturnih ploskovnih ogreval (talno, stensko ali stropno ogrevanje).

Toplotna črpalka zemlja-voda
Pri tem tipu toplotna črpalka izkorišča toploto akumulirano v zemljini ali kamnitih masivih, katerega prednost predstavlja relativno konstanten odvzem toplote, pri čemer je izkoristek odvisen tudi od vrste zemljine. Te toplotne črpalke odlikuje dobro grelno število, za črpalke, ki jih vgrajujemo v podjetju Lumar je to grelno število večje od 4.
Sistem toplotne črpalke sestavlja enota toplotne črpalke in zemeljski kolektor. Če služi toplotna črpalka tudi za pripravo tople sanitarne vode je obvezen še vsebnik za sanitarno vodo. Zemeljski kolektor se izvede kot horizontalni kolektor ali kot vertikalna sonda, kar je odvisno od vrste in kakovosti zemljine ter površine zemlje, ki jo imamo na voljo. Rešitev za manjše površine parcel predstavljajo kompaktni kolektorji v obliki košare, vertikalne globinske sonde pa se uporabljajo predvsem pri zelo majhnih parcelah in pretežno kamniti sestavi tal.

Toplotna črpalka zemlja-vod

Toplotna črpalka voda-voda
Toplotna črpalka tipa voda-voda izkorišča energijo, ki je akumulirana v podtalnici. Podtalnico odlikuje zelo konstantna temperatura (okoli 8 do 10 stopinj Celzija), kar omogoča dober izkoristek črpalke. Za izkoriščanje toplote podtalnice je potrebno zagotoviti zadostno količino ter tudi kakovost podtalnice. V kolikor imamo podtalnico na voljo predstavlja to najboljšo rešitev, saj so grelna števila te črpalke okoli 5.
Sistem toplotne črpalke sestavlja enota toplotne črpalke ter dve vrtini oziroma vodnjaka. V kolikor črpalka zagotavlja toploto tudi za sanitarno vodo je potrebna vgradnja vsebnika za sanitarno vodo. Preko enega črpamo vodo do izmenjevalca toplotne črpalke, kjer podtalnici odvzamemo toploto, preko drugega vodnjaka  (absorbcijska vrtina oz. vodnjak) pa ohlajeno vodo vračamo v zemljo.

Toplotna črpalka voda-voda

Toplotna črpalka zrak-voda
Toplotna črpalka tipa zrak-voda izkorišča toploto zunanjega zraka. Ventilator piha zrak na uparjevalnik v zunanji enoti toplotne črpalke, kjer se močno ohlajeno hladivo upari. S pomočjo kompresorja se temperatura uparjenega hladiva dvigne na nivo primeren za ogrevalni sistem. Visoka temperatura hladiva v kondenzatorju ogreje vodo ogrevalnega sistema. S tem se hladivo kondenzira in ponovno spremeni v utekočinjeno hladivo. Krogotok je tako zaključen in hladivo pripravljeno na ponovno sprejemanje toplote iz zraka. Izkoristek toplotne črpalke je zelo odvisen od zunanje temperature zraka, z nižanjem temperature zraka se niža tudi izkoristek naprave. Zato je v najhladnejših dneh potrebna podpora elektro grelcev vgrajenih v samo črpalko. Grelno število toplotne črpalke je pri teh črpalkah nekoliko manjše in znaša okoli 3. Obstajajo tudi toplotne črpalke, kjer se toplotna moč ne zmanjša do -15 stopinj Celzija.
Sistem toplotne črpalke sestavljata zunanja in notranja enota v navezavi z zalogovnikom toplote, ter v primeru zagotavljanja toplote za pripravo sanitarne vode še vsebnik za sanitarno vodo. Medij za prenos toplote med zunanjo in notranjo enoto je odvisen od proizvajalca toplotne črpalke. 

PLINSKO OGREVANJE
Pri plinskem ogrevanju vam v Lumarju ponujamo plinski kondenzacijski kotel priznanega nemškega proizvajalca, ki ga odlikuje izredno visok izkoristek naprave. Majhna in kompaktna oblika z elegantnim videzom, se zlahka vklopi v vsak prostor, kjer zavzame zelo malo prostora. V povezavi s plinskim ogrevanjem se lahko odločite za radiatorsko ali ploskovno ogrevanje.

Skladno z novim Pravilnikom o učinkoviti rabi energije (PURES, Ur.l. št. 52/2010) je potrebno pri vseh novogradnjah zagotoviti najmanj 25 % celotne končne energije za delovanje sistemov iz obnovljivih virov energije. Zato je pri izvedbi plinskega ogrevanja obvezna vgradnja solarnih kolektorjev, za enostanovanjsko hišo zadostuje 6m2 svetle površine sprejemnikov.

PLINSKO OGREVANJE
Nazaj na vrh


PAMETNE INŠTALACIJE

S pomočjo pametnih inštalacij lahko danes uspešno upravljamo, nadzorujemo in optimiramo delovanje naprav v vsakem domu. Enostavne za uporabo in upravljanje, pametne inštalacije prinašajo dodatno udobje za uporabnika, predvsem pa poenostavitev upravljanja vgrajenih sistemov. V zelo dobrih nizkoenergijskih in pasivnih hišah s sistemom pametnih inštalacij optimiramo delovanje ogrevanja, sistema prezračevanja in senčenja, s čimer optimiramo porabo energije za ogrevanje in hlajenje v fazi uporabe hiše. V sistem pametnih inštalacij pa lahko vključimo tudi razsvetljavo, daljinsko vodenje in nadzor naprav kot so računalnik, internet in telefon kot tudi protivlomne in protipožarne sisteme.  Pametne inštalacije s tem ne prinašajo le večjega udobja, ampak tudi dodatno varnost in manjšo porabo energije za delovanje posameznih Sistemov in naprav.
Nazaj na vrh


UPORABA DEŽEVNICE

Trajnostna gradnja ter želja po zmanjševanju vplivov na okolje se ne konča pri energijsko učinkovitem ovoju stavbe ter optimiranem sistemu ogrevanja in prezračevanja. Predvideva tudi gospodarno ravnanje s preostalimi naravnimi viri, med katere vsekakor spada tudi pitna voda. Ne majhen delež porabljene vode v gospodinjstvu se porabi za zalivanje vrta, izpiranje stranišč, pranje perila in avtomobilov, za kar lahko izkoristimo tudi deževnico.

Deževnico zbiramo na strehi in jo preko žlebov dovajamo do zbiralnika vode, ki je najpogosteje vkopan v zemljo. S tem je zaščiten pred sončno svetlobo in toploto, kar zavira razmnoževanje mikroorganizmov. Za čiščenje deževnice skrbijo vgrajeni filtri, s pomočjo črpalke se deževnica iz hranilnika dovaja v vodovodno napeljavo do končnih uporabnikov.  Z vgrajenim ventilom črpalka avtomatsko preklaplja med deževnico in javnim omrežjem, v kolikor je potrebno.
Nazaj na vrh


ENERGIJA SONCA

Energijo sonca lahko izkoristimo za več kot le pasivno ogrevanje stavbe skozi zastekljene površine v zimskem času.

Sončna elektrarna
Ob ustrezni vgradnji solarnih modulov, fotovoltaičnega sistema, lahko ta neizčrpen in brezplačen vir energije izkoriščamo za pridobitev električne energije. Energija sonca se v sončnih celicah neposredno pretvarja v enosmerno električno napetost, ki jo razsmernik nato pretvori v izmenično napetost, ki jo posreduje v omrežje. V stanovanjskih hišah se uporablja fotovoltaičen sistem, povezan z javnim električnim omrežjem. V kolikor fotovoltaičen sistem proizvede več električne energije, kot je stavba potrebuje za svoje delovanje, govorimo o plus energijski hiši.

Solarni kolektorji
Odločimo se lahko tudi za vgradnjo sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode, ki zmanjšajo potrebo po energiji za pripravo tople sanitarne vode. V večini pasivnih in nizkoenergijskih hiš je namreč poraba energije za pripravo tople sanitarne vode večja kot za ogrevanje.

Paket zemlja
Nazaj na vrh

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015