TEHNOLOGIJA LUMAR

Pasivne in nizkoenergijske hiše so interdisciplinarno nacrtovani objekti, v katerih so združena arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj.

KONSTRUKCIJSKI SISTEMI

Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili pri konstruiranju, certificiranju in gradnji pasivnih hiš, smo v Lumarju prenesli na vse naše hiše.

ŽE DANES V STANDARDU PRIHODNOSTI
Sprejeta evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb zahteva, da bodo z letom 2020 vse novogradnje grajene v standardu skoraj nič energijske hiše. Za njih velja, da za svoje delovanje porabijo minimalno dodatno energijo, ki jo večinoma pridobivajo iz obnovljivih virov energije. Skozi zahteve skoraj nič energijske stavbe se še dodatno potrjujejo naše usmeritve v optimizacijo celotnega ovoja stavbe. Zavestno smo se odločili, da ne bomo samo povečevali debelin sten, saj to brez ostalih ukrepov ne prispeva k nižji porabi, ampak k zgolj povečani porabi materialov. V podjetju Lumar vam že danes ponujamo konstrukcijske sisteme s katerimi ob vgrajeni ustrezni tehnologiji izpolnjujete kriterije zahtevane v letu 2020.

REŠITEV JE V TEHNOLOGIJI IN OPTIMIZACIJI
Rezultat četrt stoletja izkušenj iz gradnje, sodobne tehnologije in tehnično dovršenih materialov, je premišljen izbor konstrukcijskih sistemov. Vsak od njih ponuja najboljšo kombinacijo materialov in ostalih elementov hiše za določen energijski razred. S tem nam je uspelo doseči ugodno razmerje med kakovostjo in ceno ter nizek ogljični odtis pri gradnji prav vsake hiše.

DIFUZIJSKO ODPRTA GRADNJA KOT STANDARD
Ob upoštevanju dejstva, da ljudje vse več časa preživimo v zaprtih prostorih, daje sodobna gradnja vse večji poudarek visoki stopnji bivalnega ugodja. Visoko stopnjo bivalnega ugodja lahko zagotovimo z ustrezno osvetljenimi prostori, pravilno izbiro materialov, ki zagotavlja dobro toplotno stabilnost konstrukcije in tehnično dovršenimi detajli. V smislu optimiranja celotnega objekta in vseh njegovih elementov smo v podjetju Lumar sprejeli odločitev, da za prav vse konstrukcijske sisteme ponudimo kot difuzijsko odprte sisteme. Odlikuje jih sposobnost prehajanja vodne pare skozi konstrukcijo. Za toplotno izolacijo smo izbrali materiale, ki ponujajo dobre tehnične karakteristike in doprinesejo k boljši bivalni klimi. Naše konstrukcije so izolirane z lesnimi vlakni, celulozno in mineralno izolacijo.

SKORAJ NIČ ENERGIJSKA HIŠA – STANDARD LUMAR
Izpolnjevanje zahtev skoraj nič energijske hiše terja razvoj in optimizacijo celotnega objekta, od izolacije ovoja, izbire stavbnega pohištva, do izvedbenih detajlov, ki zagotavljajo ustrezno zrakotesnost ovoja. S tem ponujajo hiše Lumar izjemno prijetno bivalno klimo. Z vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka bo vaša hiša že danes izpolnjevala tehnične zahteve standarda skoraj nič energijskih hiš, ki predvidevajo porabo manjšo od 25 kWh/m2 a. Standard skoraj nič energijske hiše ob minimalni porabi energije za ogrevanje in delovanje hiše, predvideva tudi maksimalno izrabo obnovljivih virov energije. Z nadgradnjo vaše hiše z ustreznim fotovoltaičnim sistemom bo vaša hiša električno energijo za delovanje proizvedla kar sama.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015