SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ARHITEKTI

Zahtevni lokacijski pogoji ter individualne želje in potrebe investitorjev se odražajo v vse večjemdeležu individualne gradnje. V podjetju Lumar imamo že veliko izkušenj z gradnjo individualnihprojektov, pri čemer smo sodelovali že z različnimi slovenskimi arhitekti. Spoznajte nekatere našeindividualne projekte pri katerih smo sodelovali z zunanjimi arhitekti.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015