REFERENCE

V dvajsetih letih obstoja podjetja Lumar smo skozi gradnjo različnih objektov pridobili veliko izkušenj iz gradnje. V tem času je bilo zgrajenih preko 1.600 različnih objektov na različnih evropskih trgih. Največ objektov je bilo zgrajenih v Nemčiji in Sloveniji. Dokaj bogate izkušnje imamo tudi v Italiji, kamor smo od leta 2002 prodali okoli 150 objektov.

Izkušnje pridobljene z gradnjo različnih objektov, od individualnih do večstanovanjskih objektov, različnih poslovnih in javnih objektov uspešno prenašamo v nadaljni razvoj. Trdo delo, optimizacija in razvoj novih konstrukcij ter vpeljava novih tehnoloških postopkov, procesov in materialov so pogoj, da vsekozi ostajamo v samem vrhu ponudnikov slovenske montažne gradnje.

Zgodnja usmeritev v razvoj in gradnjo energetsko varčnih objektov se je izkazala kot pravilna odločitev in nas danes uvršča na vodilno mesto med ponudniki nizkoenergijske in pasivne montažne gradnje v Sloveniji po številu zgrajenih nizkoenergijskih in pasivnih hiš.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015