REFERENCE


Arhitekturni studio Mašera Mahnič

ARHITEKTURNI STUDIO MAŠERA MAHNIČ

Delo arhitekturnega studia Mašera Mahnič arhitekti obsega raznolik nabor arhitekturnih izzivov. Od odprtih javnih prostorov do programsko kompleksnejših javnih objektov ter inovativnih enodružinskih domovanj. Pri svojem delu radi raziskujemo našo preteklost ter iz nje povzemamo modrosti prednikov.

Obenem poskušamo izraziti lastno vizijo prihodnosti. V kompleksnosti današnjega časa iščemo izčiščenost in jasnost. Preizkušamo arhitekturne značaje posameznih materialov ter raziskujemo raznovrstne odnose med njim. Rezultat takega načina dela so objekti, ki z uporabo sodobnih tehnologij občutljivo dopolnjujejo podedovan arhitekturni prostor.


HIŠA NOVAK

Hiša Novak predstavlja reinterpretacijo tradicionalnega modela bivanja v kraškem prostoru. S pravilno postavitvijo ter oblikovanjem volumna izkorišča prostorske danosti ter razvaja uporabnika na podoben način kot nekoč tradicionalna kraška hiša. Obenem je taka zasnova optimalna za doseganje nizkoenergijskih standardov.

SODELOVANJE S PODJETJEM LUMAR

Sodelovanje s podjetjem Lumar je bila za nas zelo pozitivna izkušnja. Pokazali so veliko razumevanja za arhitekturne in tehnološke zahteve projekta ter tako močno prispevali k odličnosti rezultata.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015