REFERENCE


Arhitektka Maja Dekleva

ARHITEKTKA MAJA DEKLEVA

Od leta 2006 sem samostojna podjetnica. Največ delam na področju šolskega pohištva, od oblikovanja novih izdelkov kot opremljanja objektov (šole, vrtci, knjižnice, dijaški domovi… ). Poleg tega sem projektirala kar nekaj realiziranih individualnih in poslovnih hiš ter veliko individualne notranje opreme, tako za javne objekte kot zasebne naročnike. Trenutno me najbolj zaposluje oblikovanje in promocija izdelkov iz lesa, ki ga zaokrožujem v blagovno znamko Krošnja in tržim v trgovini Zakladi lesa v centru Kočevja.


HIŠA LAVRIČ

Bivalno in delovno okolje sta ena najpomembnejših reči v življenju, zato v njihovo oblikovanje vlagamo tako na obstoječi podeželski prostor, sodobnosti v smislu oblike in potreb ter trajni ekonomičnosti hiše.

SODELOVANJE S PODJETJEM LUMAR

Še posebno ustvarjalno in kvalitetno pa je bilo sodelovanje z izvajalcem, podjetjem Lumar, saj smo vse potrebne detajle smiselno uskladili in natanko tako tudi izvedli ter to v zelo kratkih časovnih okvirih. To je bil gotovo referenčni primer vzornega sodelovanja in sinergije v trikotniku projektant - investitor - izvajalec. Posledica tega je veliko zadovoljstvo stanovalcev, ki po treh letih bivanja v hiši vedno znova ugotavljajo pravilnost odločitev na vseh nivojih.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015