REFERENCE


LUMAR Individualna nizkoenergijska hiša

Individualna nizkoenergijska hiša

Individualna nizkoenergijska gradnja
Tri enodružinske hiše

Stanovanjska površina: vsaka hiša 175 m2
Leto izgradnje: 2013
Arhitekturna zasnova: Luka Tomori u.d.i.a, Tomori arhitekti d.o.o.

Tri hiše v Rožni dolini v Ljubljani nadomeščajo dve starejši hiši. Enostanovanjske hiše stojijo  ločeno v nizu, povezane so le z pritličnimi lopami. Zasnova posameznega objekta je v obliki črke L: pritličje je postavljeno prečno, nadstropje pa vzdolžno z nizom. Pod nadstropnim delom, ki premošča prostor med pritličnim krilom in vrtno lopo, je pokrit predprostor, namenjen vhodu in parkirnemu prostoru. Na ta način je vrt na južni strani hiš povezan s skupno dovozno potjo na severni. Vse hiše imajo v pritličju bivalne prostore, ki se odpirajo na zelen vrt, v nadstropju pa spalne prostore obrnjene na jug.

Nad pritličnim bivalnim delom je ravna streha, ki je deloma zazelenjena, deloma pa služi kot terasa. Hiše so montažne, z zaključnim slojem iz ometa s peščeno strukturo. Enoten videz stavbnega ovoja povezuje celoten niz v enovito potezo in s tem vnaša nekaj reda v sicer kaotično podobo današnje Rožne doline.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015