REFERENCE


LUMAR Individualna nizkoenergijska hiša

Individualna nizkoenergijska hiša

Enodružinska montažna hiša
Lokacija: Ljubljana, Slovenija 
Investitor: zasebni 
Avtorici: Alja Ovsenik, u.d.i.a. in Andreja Gabrovec, u.d.i.a.
Leto izdelave:2012

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015