REFERENCE


LUMAR Individualna pasivna hiša

Individualna pasivna hiša

INDIVIDUALNA GRADNJA
Enodružinska pasivna hiša

Stanovanjska površina: 192,75 m2
Leto izgradnje: 2007
Arhitekturna zasnova: Arhitekturni studio Mašera Mahnič, Robert Mašera u.d.i.a.

Reinterpretacija tradicionalnega modela Hiša Novak predstavlja reinterpretacijo tradicionalnega modela bivanja v kraškem prostoru. S pravilno postavitvijo ter oblikovanjem volumna izkorišča prostorske danosti ter razvaja uporabnika na podoben način kot nekoč tradicionalna kraška hiša. Obenem je taka zasnova optimalna za doseganje nizkoenergijskih standardov.

O sodelovanju s podjetjem Lumar

Sodelovanje s podjetjem Lumar je bila za nas zelo pozitivna izkušnja. Pokazali so veliko razumevanja za arhitekturne in tehnološke zahteve projekta ter tako močno prispevali k odličnosti rezultata.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015