Rigips


Podjetje Rigips se z inovativnimi izdelki na podro?ju mav?no kartonskih ploš? in suhih estrihov predstavlja tudi v Moji hiši prihodnosti. Climafit Protekto ploš?e, ki ponujajo sevalno zaš?ito pred elektromagnetnim sevanjem in ploš?ami Clima top, ki pripomorejo k prijetnejši bivalni klimi.