NOVICE

Obiskali so nas člani Sveta za gozdno lesno-verigo

Obiskali so nas člani Sveta za gozdno lesno-verigo

Člani Sveta, med katerimi je tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, so si v okviru srečanja Sveta ogledali naše podjetje in proizvodnjo.

Slovenija ima veliko naravnih virov in drugih potencialov (les, voda, znanje ...), ki bi lahko postali pomembni pri gradnji konkurenčne prednosti države na področju URE in OVE. Z ustrezno zastavljeno strategijo in njenim izvajanjem, ter urejenim podpornim okoljem bi Slovenija lahko postala vzgled ostalim državam EU. Pri tem bo potrebno izvajati:

- strategijo pametne specializacije,

- poskrbeti za pomoč pri investicijah – varčevalne ali jamstvene sheme ....

- ohraniti nepovratne spodbude Eko sklada oz. njegovo delovanje čez celotno leto

- pomembno zagotoviti EU sredstva za energetsko sanacijo in obnovo stavb ter gradnjo novih energetsko učinkovitih stavb  –  država mora postati vzor, nova delovna mesta, pozitiven vpliv na URE in OVE ...

- spremeniti Zakon o zelenem javnem naročanju – spremeniti kriterij najnižje cene, merljivi učinki ...

- uvesti ustrezna šolanja / izobraževanja za dizajn z lesom – srednje šole, fakultete...

AKTUALNE NOVICE 
23.12.2016
Srečno 2017!
23.12.2015
Srečno 2016


25.12.2012
Zavedamo se...

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015