Energetsko varčne hiše. Če so toplotne izgube večje od 10 W/m2 zaradi večjega bivalnega ugodja priporočamo vgradnjo toplotne črpalke s sistemom prezračevanja in ploskovnim ogrevanjem.

Razred plus energijskih hiš predstavlja nadgradnjo zelo dobrih nizkoenergijskih in pasivnih hiš, pri katerih najpomembnejši kriterij ni več potrebna toplota za ogrevanje, ampak sposobnost izkoriščanja obnovljivih virov za proizvodnjo energije.

Z vgradnjo ustrezno dimenzionirane sončne fotonapetostne elektrarne na streho lahko hiša proizvede več energije,  kot je za svoje delovanje porabi, kar jo uvršča v razred plus energijskih hiš.  S takšno nadgradnjo uporabimo obnovljive vire sončne energije za pridobivanje električne energije. Ker velja tako pridobljena energija za okolju prijazno, saj ne povzroča emisij toplogrednih plinov, je seveda smiselno, da tudi osnovo pri gradnji predstavlja kakovosten toplotni ovoj. Konstrukcijski sistem Lumar PASIV tukaj ponuja rešitev za odličen toplotni ovoj in hkrati tudi nizki ogljični odtis, zaradi uporabljenih materialov.

Konstrukcijski sistemi primerni za plus energijske hiše Lumar:

SISTEMI OGREVANJA V PLUS ENERGIJSKIH HIŠAH:

Ker imajo takšne hiše minimalno potrebo po toploti za ogrevanje, na osnovi izkušenj priporočamo vgradnjo toplotne črpalke. Ker govorimo o energijsko zelo učinkovitih objektih je podobno kot pri pasivnih in zelo dobrih nizkoenergijskih hišah tudi tukaj obvezna vgradnja sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015