ZELO DOBRE NIZKOENERGIJSKE HIŠE - OPTIMIRANE ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE EKO SKLADA

Med dobre nizkoenergijske hiše štejemo tiste objekte, katerih potrebna toplota za ogrevanje stavbe znaša med 15 kWh/m2 a in 25 kWh/m2 a. Za izpolnjevanje standarda zelo dobrih nizkoenergijskih hiš je potrebno zagotoviti zadostno toplotno izolacijo ovoja vključno s pravilno izbiro in kakovostno vgradnjo stavbnega pohištva.  Sočasno je potrebno minimirati tudi ventilacijske izgube, kar dosežemo z vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Le-ta zagotavlja stalen dotok svežega in predhodno ogretega zraka v prostore, kar pa ne pomeni, da ne smete odpirati oken. Posledično je za maksimalni izkoristek naprave potrebno zagotoviti ustrezno zrakotesnost ovoja manjšo od n50 < 1,0h-1. Zaradi majhne potrebe po toploti za ogrevanje se večina hiš ogreva preko ploskovnega ogrevanja (talnega, stenskega ali stropnega ogrevanja). Hiše, ki se uvrščajo v razred zelo dobrih nizkoenergijskih hiš so upravičene do nepovratnih finančnih spodbud s strani Eko sklada RS.

Konstrukcijski sistemi primerni za gradnjo zelo dobrih nizkoenergijskih hiš Lumar:

Z uporabo konstrukcijskih sistemov Lumar ENERGY je možna nadgradnja v razred pasivnih hiš. Možnost izboljšave je odvisna od arhitekturne zasnove ter lege objekta na parceli.

 

SISTEMI OGREVANJA V ZELO DOBRIH NIZKOENERGIJSKIH HIŠAH LUMAR:
  • Na osnovi dolgoletnih izkušenj ter povratnih informacij zadovoljnih lastnikov Lumarjevih hiš vam priporočamo vgradnjo toplotne črpalke v povezavi s ploskovnim ogrevanjem.
  • Obvezna je tudi vgradnja sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka.
© Lumar IG d.o.o., 2006-2015