Razvoj novih materialov, tehnologij in predvsem zavedanje o omejeni količini fosilnih goriv je spodbudilo gradnjo energijsko vse bolj učinkovitih objektov. Sočasno s tem se je razvila tudi kategorizacija objektov v energijske razrede, ki se bo še dodatno uveljavila s prihajajočo energetsko izkaznico.

Najpogostejša in najbolj uporabljena kategorizacija objektov poteka na osnovi letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine Q (kWh/m2 a). Najpogosteje se pri kategorizaciji objektov uporablja naslednja delitev:

V podjetju Lumar z dodatno paketno ponudbo predstavljamo še dva razreda:

Podobno so opredeljeni tudi razredi energetske učinkovitosti v  Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS št. 77/2009)

Ob tem je potrebno poudariti, da letna potreba za ogrevanje stavbe ni edini kazalec energetskih izkaznic, in ne edini pomemben parameter stavbe. Vse bolj pomemben parameter je tudi letna emisija CO2 zaradi delovanja stavbe ter celotna letna dovedena energija za delovanje stavbe.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015