SISTEM PREZRAČEVANJA

Sistem prezračevanja je obvezna oprema vsake pasivne in dobre nizkoenergijske hiše. V želji po minimiranju toplotnih izgub zaradi prezračevanja v zimskem času, zagotovimo s sistemom prezračevanja z rekuperacijo stalen dotok svežega zraka. Naprava zajema svež zrak iz okolja, ki ga lahko predgrevamo že z zemeljskim prenosnikom toplote in ga dovaja do rekuperatorja. V rekuperatorju se svež zrak ogreva s toploto odpadnega zraka, ki se izsesava iz prostorov z onesnaženim zrakom. Ohlajen odpaden zrak se odvaja iz hiše, ogret svež zrak pa se po ceveh neslišno dovaja v prostore. V pasivne hiše Lumar vgrajujemo sisteme nadzorovanega prezračevanja – tihe, čiste in energijsko učinkovite, ki v vseh prostorih zagotavljajo svež zrak, brez neprijetnih vonjav in prepiha.