ARHITEKTURA LUMAR

Osebne zahteve, prioritete in želje naših naročnikov, danosti in omejitve ter ostale vrednostne posebnosti konkretne situacije, nam predstavljajo poseben ustvarjalen izziv pri izdelavi povsem novih, izvirnih in enkratnih arhitekturnih rešitev.

V okviru načel trajnostne arhitekture v procesu projektiranja zato stremimo k uresničevanju sodobnih arhitekturnih slogov, ki na eni strani zadovoljujejo visoka pričakovanja naših naročnikov, na drugi strani pa v obravnavani prostor vnašajo novo dodano vrednost. Kvalitetna arhitektura je že od nekdaj Lumarjev sinonim.

Ob tehnološko brezhibno izvedenemu produktu vedno znova spoštujemo temeljno načelo potenciala celostne presežne vrednosti, ki jo vrhunski izdelek lahko pridobi šele s svojo izvirno obliko, umerjenimi dimenzijami in skladno umeščenostjo v prostor.

LUMARJEVA TRAJNOSTNA ARHITEKTURA

Sodobna gradnja z lesom je tehnološko natančen proces, ki terja popolno usklajenost posameznih projektnih faz z natančno določenimi detajli izvedbe v nemotenem odnosu do izhodiščnega arhitekturnega koncepta. Prepričani smo, da je v tem pogledu za uveljavljene običajne oblike projektiranja doseganje kvalitetnih rezultatov tako zapletenih in sofisticiranih procesov ob nepoznavanju izvedbenih možnosti in odsotnosti aktivne komunikacije med projektnimi akterji, izjemen napor.Tak način izdelave projekta za investitorja običajno na koncu predstavlja daljši čas izvedbe, zaradi medsebojne neusklajenosti, napak ali kasnejših prilagoditev izvedbenih rešitev pa predvsem povečane investicijske stroške. Glede na hiter razvoj in visoke standarde pasivne in nizkoenergijske trajnostne arhitekture je ključnega pomena hitro odzivna ter investicijsko in izvedbeno učinkovita podpora le v okviru tehnološke »in-house« projektne skupine.

VAŠ LUMARJEV ARHITEKT

Iz lastnih izkušenj ugotavljamo, da lahko visoka pričakovanja in zahteve kupcev naših hiš v popolnosti uresničimo le z lastnim arhitekturnim birojem, ki neposredno uporablja znanje naših razvojnih inženirjev in vrhunskih izvedbenih tehnologov. Rezultat takšnega sodelovanja »znotraj hiše« je izvedbeno maksimalno optimirana hiša z ničnim ali najmanjšim možnim odpadom, brez nepotrebnih in nepredvidenih stroškov ter časovno natančno določen proces.

Arhitekturna zasnova idejnega koncepta na tak način že vnaprej upošteva vse izvedbene zakonitosti in parametre, ki v nadaljnjih procesih izvedbe projekta ne izgubljajo svoje prvotne sporočilnosti. Izčrpen nabor preverjenih detajlov in sistemskih rešitev pri takšni obliki projektiranja zagotavlja učinkovito, varčno in dolgoročno brezhibno obratovanje naših realiziranih objektov, posledično pa predvsem dosledno izpeljavo osnovne arhitekturne ideje. V okviru naših lastnih, visoko postavljenih standardov le na tak način lahko v celoti jamčimo za kvaliteto vseh projektnih faz izdelave hiše, od idejnega načrtovanja, projektiranja in priprave projektne dokumentacije, do same izvedbe.

INDIVIDUALNI PROJEKTI - VODILNI ARHITEKTURNI IZZIV

Verjamemo da, drugače kot nekdaj, v sodobnosti značilnih raznovrstnosti življenjskih slogov in prepričanj, individualizem postaja vodilni arhitekturni izziv. Ob naši pestri kataloški ponudbi sodobnih arhitekturnih rešitev, ponujamo širok spekter možnosti dodatnega individualnega prilagajanja, ki istočasno s funkcionalnimi in oblikovnimi intervencijami, upoštevajo individualne zahteve, skladnost z okoljem posameznih lokacij in negujejo tesen odnos do obstoječih prostorskih kvalitet. Izvirne arhitekturne rešitve v naboru naših tipskih hiš so že v svoji osnovi zasnovane s skrbnim premislekom v odprti, preprosti in logični strukturi, ki z nadzorovanimi posegi omogočajo raznovrstne prilagoditve brez zmanjšanja bivalnih, energetskih ali estetskih kvalitet osnovnega konceptualnega izhodišča. Možnosti individualne obravnave izbora materialov, stavbnega pohištva in dodatnih arhitekturnih elementov nudijo preobrazbo vseh tipiziranih rešitev v povsem individualno, arhitekturno skladno celoto.

© Lumar IG d.o.o., 2006-2015